Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Điều tra ý kiến

Quý thầy cô và các thành viên cơ thường xuyên truy cập và chia sẽ thông tin với trang này không?
Lần đầu
Vài lần
Thường xuyên
Thường xuyên và tích cực

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • CÁC TRANG WEB LIÊN QUAN

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  BÁO CÁO Thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2015-2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Cao Cường
  Ngày gửi: 11h:03' 27-12-2016
  Dung lượng: 109.5 KB
  Số lượt tải: 250
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD-ĐT BẮC TRÀ MY
  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
  HUỲNH THÚC KHÁNG
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  
  Số: …./BC-HTK
  
  Trà Dương, ngày tháng năm 2016
  
  
  BÁO CÁO
  Thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2015-2016


  Căn cứ Quyết định số: 698/QĐ-TTg ngày 01/06/2009 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực CNTT đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;
  Căn cứ Kế hoạch số: 52/KH-PGDĐT-GDTrH ngày 09/9/2013 của Phòng GDĐT Bắc Trà My về việc Thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2015-2016;
  Căn cứ vào kế hoạch năm học 2015 – 2016 của trường THCS Huỳnh Thúc Kháng;
  Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2015-2016 của trường THCS Huỳnh Thúc Kháng;
  Căn cứ tình hình thực tế, kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ phận trong nhà trường năm học 2015-2016.
  Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng tiến hành báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong năm học 2015 - 2016 như sau:
  I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG
  1. Tổng số cán bộ - giáo viên - nhân viên: 27
  - Trong đó số giáo viên: 21
  -Tổng số học sinh : 176 nữ: 82
  -Tổng số lớp: 6 (Trong đó: 01 lớp 6; 01 lớp 7, 02 lớp 8, 02 lớp 9)
  2. Thiết bị phục vụ giảng dạy đến thời điểm báo cáo:
  - Tổng số máy vi tính đang được sử dụng: 31 cái
  Trong đó: + Số máy vi tính phục vụ học tập: 21
  + Số máy vi tính phục vụ quản lý: 10
  . Laptop: 02 cái
  . Desktop: 08 cái
  + Số máy vi tính kết nối Internet: 17 (Trong đó bao gồm cả phòng tin học và các phòng làm việc)
  - Số thiết bị nghe nhìn:
  + Máy chiếu Projector: 01
  + Ti vi: 02 cái (trong đó hỏng 02)
  + Đầu đĩa: 01 cái
  + Âm ly: 02 cái (trong đó hỏng 01)
  + Micro: 04 cái
  - Thiết bị phát Wifi: 02 cái
  II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VIỆC THỰC HIỆN MỤC TIÊU
  - Trong năm học 2015-2016, cán bộ, giáo viên, nhân viên thấy rõ vai trò quan trọng trong việc sử dụng mạng Internet và các phương tiện nghe - nhìn sẵn có nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và quản lý; hiệu quả ứng dụng CNTT trong nhà trường được nâng cao.
  - 100% CB, GV có địa chỉ email và thường xuyên sử dụng địa chỉ email trong làm việc, trong trao đổi thông tin và truy cập hệ thống thông tin trên mạng để phục vụ trong công việc giảng dạy, quản lý.
  - 100% CB,GV ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và giảng dạy.
  III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
  1. Ban giám hiệu đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015 - 2016 của nhà trường (Kèm QĐ và phụ lục danh sách Ban chỉ đạo).
  2. Ban giám hiệu kịp thời tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính Phủ, của Bộ GD&ĐT và các cấp ngành liên quan đến công nghệ thông tin và nhiệm vụ CNTT trong Ban Chỉ đạo ƯDCNTT và trước hội đồng sư phạm.
  3. Ban chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015 - 2016 và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong BCĐ và phối hợp với các bộ phận cá nhân trong nhà trường nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CNTT trong năm học.
  4. Triển khai nội dung Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015-2016 trong hội đồng sư phạm. Tuyên truyền về tầm quan trọng ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và giảng dạy.
  IV. ĐÁNH GIÁ CỤ THỂ NỘI DUNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CNTT
  1. Xây dựng và củng cố hệ thống kết nối mạng Internet trong nhà trường:
  * Ưu điểm:
  - Hệ thống kết nối Internet các máy phòng Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, thư viện, phòng hội đồng, phòng nghe nhìn, phòng tổ chuyên môn, phòng Đoàn đội và phòng tin học của nhà trường được duy trì hoạt động thường xuyên và hiệu quả. Trong năm học đã lắp đặt mới 01 thiết bị phát Wifi phục vụ cho CB,GV,NV sử dụng khai thác hiệu quả Internet trong công tác quản lí và giảng dạy.
  * Hạn chế:
  - Chưa thực hiện lắp đặt
   
  Gửi ý kiến