Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Điều tra ý kiến

Quý thầy cô và các thành viên cơ thường xuyên truy cập và chia sẽ thông tin với trang này không?
Lần đầu
Vài lần
Thường xuyên
Thường xuyên và tích cực

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • CÁC TRANG WEB LIÊN QUAN

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  đề ktra 1 tiết lần 3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Huỳnh Thị Thu Hiền
  Ngày gửi: 15h:23' 28-03-2017
  Dung lượng: 150.0 KB
  Số lượt tải: 717
  Số lượt thích: 0 người

  Ngày soạn : 14/2/2017
  Ngày dạy 19/2/2017
  Tuần: 25 Tiết: 46 KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 8 LẦN 3
  I. MỤC TIÊU
  1/ Kiến thức:
  -Củng cố lại các kiến thức ở chương 4.
  2/ Kỹ năng:
  -Vậng dụng thành thạo các dạng bài tập:
  +Nhận biết.
  +Tính theo phương trình hóa học.
  +Cân bằng phương trình hóa học.
  3/ Thái độ: Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học.
  4. Năng lực cần hướng tới:
  - Năng lực tính toán
  - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
  II. PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại, tự nghiên cứu.
  II.CHUẨN BỊ:
  1. Giáo viên : Đề kiểm tra 1 tiết
  2. Học sinh: Ôn tập kiến thức ở chương 4.

  PHÒNG GD - ĐT HUYỆN BẮC TRÀ MY
  TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG
  MA TRẬN KIỂM TRA 1 TIẾT(LẦN 3)
  MÔN HOÁ HỌC 8
  NĂM HỌC: 2016- 2017
  
  

  Nội dung kiến thức

  Mức độ nhận thức
  Cộng
  
  
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng thấp

  Vận dụng cao
  
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  1. Oxi - Không khí.
  Sự oxi hóa
  - Biết tính chất vật lý của oxi, cách thu khí oxi ,điều chế oxi trong PTN.
  - Biết được thành phần của không khí.
  - Nhận biết PƯ có xảy ra sự oxi hóa.
  
  
  
  
  
  Số câu hỏi
  5
  
  
  
  
  
  
  
  5
  
  Số điểm
  2,5
  
  
  
  
  
  
  
  2,5
  
  Tỉ lệ%
  25%
  
  
  
  
  
  
  
  25%
  
  2. Oxit - Phản ứng hoá học.
  Nhận biết được oxit; Phân loại oxit,phản ứng hoá học.
  - Cân bằng được phương trình hóa học và phân loại được phản ứng HH.
  - Đọc tên oxit
  
  
  
  
  Số câu hỏi
  3
  
  
  2
  
  
  
  
  5
  
  Số điểm
  1,5
  
  
  3,0
  
  
  
  
  4,5
  
  Tỉ lệ%
  15%
  
  
  30%
  
  
  
  
  45%
  
  3. Giải các bài toán hoá học.
  
  
  - Tính thể tích khí oxi tham gia phản ứng.
  - Tính khối lượng chất tham gia .
  
  
  Số câu hỏi
  
  
  
  
  
  0,75
  
  0,25
  1
  
  Số điểm
  
  
  
  
  
  2
  
  1
  3,0
  
  Tỉ lệ%
  
  
  
  
  
  20%
  
  10%
  
  
  Tổng số câu
  8
  
  
  2
  
  0,75
  
  0,25
  11
  
  Tổng số điểm
  4
  
  
  3,0
  
  2
  
  1
  10
  
  Tỉ lệ%
  40%
  
  
  30%
  
  20%
  
  10%
  100%
  
   PHÒNG GD - ĐT HUYỆN BẮC TRÀ MY
  TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG
  Họ và tên:.....................................................
  Lớp:....................
  ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT( LẦN 3)
  Năm học : 2016 - 2017
  Môn : Hóa Học 8
  Thời gian : 45 phút (không kể thời gian phát đề)
  
  
  Điểm: Lời phê của giáo viên:


  
  I. Trắc nghiệm (4 điểm).Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
  Câu 1. Người ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước là do khí oxi có tính chất sau :
  A. Nặng hơn không khí B. Tan nhiều trong nước C. Ít tan trong nước D. Khó hóa lỏng
  Câu 2. Điều khẳng định nào sau đây là đúng, không khí là:
  A. Một hợp chât B. Một hỗn hợp C. Một đơn chất D. Một chất.
  Câu 3 : Phản ứng hoá học có xảy ra sự oxi hoá là:
  A. 4 P + 5 O2 2 P2O5 B. Na2O + H2O 2NaOH
  C. CaCO3 CaO + CO2 D. 3Fe + 2O2 Fe3O4
  Câu 4: Nhóm công thức nào sau đây biểu diễn toàn Oxit
  A. CuO, CaCO3, SO3 C. FeO; CuO, P2O5
  B. N2O5 ; Al2O3 ; SiO2 , HNO3 D. CO2 ; CaO; MgO
  Câu 5. Những chất được dùng để điều chế
   
  Gửi ý kiến