Tài nguyên dạy học

TÍCH TẮC

Các ý kiến mới nhất

Điều tra ý kiến

Quý thầy cô và các thành viên cơ thường xuyên truy cập và chia sẽ thông tin với trang này không?
Lần đầu
Vài lần
Thường xuyên
Thường xuyên và tích cực

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • CÁC TRANG WEB LIÊN QUAN

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  12406486

  TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG DỌN VỆ SINH ĐẦU NĂM, NĂM HỌC 2018 - 2019

  Để chuẩn bị cho công tác khai giảng năm học mới, năm học 2018 - 2019, ngày 29,30 tháng 8 năm 2018 trường THCS Huỳnh Thúc Kháng đã tổ chức buổi lao động dọn vệ sinh đầu năm. Sau đây là một số hình ảnh của buổi lao động: ...

  KẾ HOẠCH  (0 bài)

  BÁO CÁO  (2 bài)
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  TỜ TRÌNH  (0 bài)

  QUYẾT ĐỊNH  (0 bài)

  QUY CHẾ  (0 bài)

  VĂN BẢN  (51 bài)
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  BÀI VIẾT  (19 bài)

  THÔNG BÁO HỌC SINH TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018

  PHÒNG GD ĐT BẮC TRÀ MY TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUỲNH THÚC KHÁNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 121/TB- THCSHTK Trà Dương, ngày 11 tháng 08 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc tựu trường năm học 2017-2018 Căn cứ Quyết định số 2573/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 7 năm 2017, của UBND tỉnh Quảng Nam, ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối...

  RUNG CHUÔNG VÀNG  (2 bài)
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  HÌNH ẢNH  (6 bài)

  BÀI GIẢNG  (167 bài)
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  GIÁO ÁN  (79 bài)
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  TƯ LIỆU  (0 bài)

  ĐỀ KIỂM TRA  (86 bài)
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  PHẦN MỀM  (6 bài)
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  HỒ SƠ  (18 bài)
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status

  CÔNG VĂN  (0 bài)

  THÔNG BÁO  (0 bài)

  TỐT NGHIỆP  (0 bài)

  TUYỂN SINH  (0 bài)


  HỒ SƠ XD THTT  (0 bài)

  CÔNG TÁC ĐẢNG  (0 bài)

  LIÊN ĐỘI  (0 bài)

  TỔ CHỨC HỘI  (0 bài)  PHẦN MỀM  (0 bài)


  ĐỔI MỚI PPDH  (0 bài)


  DAY HOC NGOAI KHÓA  (0 bài)

  Thành viên tích cực